Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ομαδική Συναδελφική Εποπτεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

Ομαδική Συναδελφική Εποπτεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

Στόχος της ομάδας είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες των ψυχοκοινωνικών επιστημών στην εργασία τους με τους ανθρώπους. Μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο υποστήριξης και μέσα από ομαδικές διαδικασίες προσφέρεται στα μέλη της ομάδας υποστήριξη, εκπαίδευση και παρατήρηση ώστε να επιλυθούν προβλήματα που συναντά ο κάθε επαγγελματίας στην καθημερινή κλινική πρακτική, είτε με πελάτες είτε με το πλαίσιο εργασίας. Ο βασικός στόχος της ομάδας είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας καθώς και η διευκόλυνση της επαγγελματικής ζωής των επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Μία συνάντηση ανά μήνα διάρκειας 2 ωρών.
Κόστος συμμετοχής: 10 ευρώ ανά συνάντηση

 

Τελευταία άρθρα από τον Σταύρος Καρπουχτσής